قسمتی از مطالب این‌ کتاب شامل:

 

چرا افزایش عملکرد مهم است

 

وجه مشترک انسان‌های موفق و ناموفق درچیست

 

معرفی مثلث نتایج

 

اهرم رنج و لذت جهت افزایش انگیزه

 

آشنایی با مغز سه گانه

 

تمرین‌های جهت داشتن تمرکز

 

معرفی حوزه خاکستری

 

اصل پارکینسون

 

مقیاس عددی افراد موفق و ناموفق

 

اصل بیست‌هشتاد

 

مربع آیزنهاور برای اهمیت کارها

 

استفاده از کلمه‌ای جادویی نه

 

مذاکره‌کننده زمان باشید

پیامی از محسن‌ آقامحمدی در مورد این کتاب